Voorwaarden van onze pakketten en diensten

Levertijd online
Losse pakketten worden binnen circa 2 uur verzonden naar de opgegeven e-maildres.

Gepersonaliseerde pakketten worden zorgvuldig samengesteld en hebben een gemiddelde verwerkingstijd van 7 werkdagen. Na de samenstelling worden de pakketten snel verzonden.

Cursussen worden binnen 24 uur verzonden naar de opgegeven e-mailadres.

Levertijd bezorging
Losse pakketten worden binnen 14 dagen verzonden naar de opgegeven huis adres indien anders aangegeven.

Cursussen worden binnen 14 dagen verzonden naar de opgegeven huis adres indien anders aangegeven.

Verzending
Voor online producten geldt doorgaans een verzending binnen 7 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Pakketten die per post zijn aangevraagd, worden verzonden via POSTNL en doorgaans verstuurd binnen een termijn van 14 dagen.

Betalingen
Losse pakketten dienen direct betaald te worden.
Diensten die worden altijd met een aanbetaling verzekerd, het resterende bedrag wordt in overleg besproken.

Bij een gepersonaliseerd pakket wordt ter bevestiging een aanbetaling vereist. Nadat het pakket is samengesteld, wordt het volledige bedrag gevraagd en bij ontvangst van de betaling wordt het pakket verzonden.

Bij een gepersonaliseerd pakket inclusief consulten wordt er tevens een aanbetaling vereist, waarna tijdens de eerste intake het resterende bedrag besproken zal worden.

 Cursussen dienen direct betaald te worden.

Bij elke betaling krijg je binnen 24 uur een factuur naar je opgegeven e-mailadres of huis adres toegezonden.

Annuleringen
Voor losse pakketten die reeds zijn betaald en verzonden naar het opgegeven e-mailadres of huisadres, is annulering niet langer mogelijk. Indien de consument voorafgaand aan het verzendproces een annuleringsverzoek heeft ingediend per e-mail, zal de bestelling geannuleerd worden.

Cursussen kunnen omwille van ons geautomatiseerde verzendsysteem en de preventie van fraude niet geannuleerd worden.

Diensten kunnen altijd geannuleerd worden.
Gelieve er rekening mee te houden dat bij annulering na 24 uur na aanvraag restitutie van de aanbetaling helaas niet mogelijk is, gezien de reeds gemaakte kosten voor de al verrichte voorbereiding en werkzaamheden.

Retourneren
Helaas kunnen onze pakketten, diensten en cursussen niet worden geretourneerd. Vanwege onze geautomatiseerde verzendsysteem en de preventie van fraude.

Privacy wetgeving
Bij Admire Your Health wordt alle communicatie met de consument vertrouwelijk behandeld en wordt niet gedeeld met anderen. Wij hechten veel waarde aan privacywetgeving en zorgen ervoor dat alle informatie zorgvuldig wordt beschermd. Deze vertrouwelijkheid geldt voor alle pakketten, diensten en andere aanbiedingen van Admire Your Health.

Eigendomsvoorbehoud
1. Admire Your Health blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Admire Your Health op grond van wat voor met Admire Your Health gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Admire Your Health zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Admire Your Health een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Admire Your Health het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Bij Admire Your Health streven we ernaar om onze cliënten, cursisten en klanten zo goed mogelijk te helpen. Indien er zich uitdagingen voordoen, zijn we altijd bereid om openlijk te communiceren en te overleggen, zodat beide partijen tevreden kunnen zijn.

Shopping Cart